Event Services Crew

Esc-vzw: is een groep mensen die enerzijds zelf evenementen inricht, en anderzijds logistieke ondersteuning aanbiedt aan derden.
Esc-vzw: kan beroep doen op een grote groep vrijwilligers.
Esc-vzw: is opgericht door een groep mensen die jarenlang ervaring hebben in deze sector en die vonden dat er nood was aan een goed georganiseerde en gestructureerde vzw.

Event: we zijn actief bij evenementen die ingericht worden door derden en organiseren ook zelf evenementen.
Services: we bieden logistieke ondersteuning aan op tal van evenementen (festivals, optredens, fuiven, bals, sportieve evenementen,...)
Crew: we werken uitsluitend met mensen onder het vrijwilligersstatuut.

 

Wil je ook behoren tot onze enthousiaste groep van vrijwillige medewerkers?
Registreer je dan hier

Organiseer je een event en wil je beroep doen op onze logistieke ondersteuning?
Bezorg ons dat dit formulier ingevuld terug.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.